KADRA Edukacja Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej
Informacje ogólne

Szkoła KADRA od 2004 roku prowadzi szkołę o kierunku Ratownik Medyczny. Wykładowcy to wyspecjalizowana kadra lekarska i pielęgniarska, pracująca na co dzień w Pogotowiu Ratunkowym, w zespołach wyjazdowych (W i R).

Kursy Podstawowej i Rozrzerzonej Pierwszej Pomocy skierowane są do firm i instytucji chcących posiadać wyszkolony zespół pracowników radzących sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub zycia.

Program kursów przygotowany jest ściśle według zaleceń metodycznych Prof.dr.hab. Juliusza Jakubaszko- Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

Oferty szkoleń z Podstawowej i Rozszerzonej Pierwszej Pomocy opracowywane są indywidualnie dla firm i instytucji zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami.

Tematy na zajęcia z Podstawowej Pierwszej Pomocy

Kurs przeznaczony dla wszystkich dorosłych i młodzieży

Lp. TEMAT Teoria Praktyka
1 Łańcuch przeżycia 5 min -
2 Przyczyny i mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych 10 min -
3 Zasady prawidłowego nadawania sygnału "na ratunek" i wzywania Ambulansu 10 min -
4 Zasada bezpieczeństwa ratującego i ratowanego 10 min -
5 Ocena poszkodowanego 10 min 10 min
6 Postępowanie z nieprzytomnym prawidłowo oddychającym 5 min 10 min
7 Metody bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych, oddechów ratowniczych i ucisków klatki piersiowej 5 min 10 min
8 Sekwencja czynności resuscytacyjnych u dorosłego 10 min 50 min
9 Ciało obce w drogach oddechowych u osoby dorosłej 5 min 10 min
10 Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia u dzieci i niemowląt -odmienności łańcucha ratowania życia 5 min -
11 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka 5 min 20 min
12 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowlęcia 5 min 10 min
13 Ciało obce w drogach oddechowych u dziecka i niemowlęcia 5 min 10 min
14 Nagłe zachorowania 5 min -
15 Zatrucia 10 min -
16 Wstrząs 10 min 10 min
17 Wypadek komunikacyjny- zachowanie się w miejscu zdarzenia 10 min 20 min
18 Urazy i obrażenia 20 min 20 min
19 Działanie wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka 5 mm -
20 Podtopienie 5 min -
21 Porażenie prądem i piorunem 5 min -
22 Poród 5 min -
23 Egzamin 10 min -
24 Półautomatyczna zewnętrzna defibrylacja- opcja - 50 min
  Łącznie 3 godz. 3 godz.