KADRA Edukacja Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Terminy najbliższych kursów i szkoleń
Informacje ogólne

najbliższy kurs masażu - wrzesień/ październik
najbliższy kurs pierwszej pomocy - wrzesień/ padziernik (dla osób prywatnych)